Gestió de residus

Reducció del volum de residus, recollida selectiva de materials i màquines compactadores de paper in-situ, han estat alguns dels reptes aconseguits fins al moment.

Energies renovables

El recinte de Gran Via compta amb 135.000m2 de panells solars fotovoltaics que generen 4.4GWh d’electricitat a l’any i eviten l’emissió anual de 2.047 tones de CO2 a l’atmosfera.

Eficiència energètica

S’ha instal·lat enllumenat de baix consum. En l’àmbit de la climatització, gràcies a l’adequació de la temperatura de confort, s’ha aconseguit estalviar molta energia i minimitzar l’impacte en el medi ambient.

Eco-disseny

A la via de l’eco-disseny, el fet de treballar amb estands reutilitzables i reciclar estructures s’ha reduït notòriament el volum de residus i emissions de CO2.